Ridövningar


Cavaletti Övningen består av tre serier med bommar som ramas in med ”sockerbitar” på båda sidorna.
Bomserie nr 1: Serie med 3-4 bommar på böjt spår med 1.10m mellan bommarna.
Bomserie nr 2: Serie med 3-4 bommar på rakt spår med 1m mellan bommarna.
Bomserie nr 1: Serie med 3-4 bommar på böjt spår med 1.20m mellan bommarna.
För ponny kortas avstånden med ca 1 dm mellan bommarna. 
Övning 1
Börja med att rida på en volt och trava över bomserie nr 1 med bommarna på marken. Därefter byter du varv och travar över serie nr 3.
Övning 2
Höj upp varannan ände av bommarna på sockerbitarnas lägsta sida på bomserie 2 (varannan bom på höger respektive vänster sida). Trava över alla tre serierna i ordningen 1-2-3. Byt varv och rid övningen åt motsatt håll (3-2-1). Om du har fler sockerbitar kan du höja upp varannan ände på de andra serierna också.
Tänk på
När du minskar avståndet behöver du sluta om fingrarna om tygeln och därigenom få hästen att vänta. Använd mjuka och fina hjälper istället för att dra i tyglarna eller använda armarna när du förhåller. Det är även viktigt att din häst är formad runt inner skänkeln på de böjda spåren och korrekt ställd men utan att vara förböjd.
Variation
Du kan också göra denna övning i galopp och länga avståndet mellan bommarna till 3 m i bomserie 1, 2.5m i bomserie 2 och 3.25m i serie 3.